Copywriter często powszechnie jest utożsamiany z redaktorem. Tak naprawdę te dwa zajęcia mają jednak zupełnie inną specyfikę. Łączy je jedynie to, że warsztatem i dla redaktora, i dla copywritera jest słowo pisane. Jednak oprócz tego, że przedstawiciele obydwu tych zawodów muszą mieć znakomicie opanowane zasady pisowni (gramatykę i ortografię) oraz posiadać tak zwane lekkie pióro, tak naprawdę są całkiem różne. Redaktor zajmujący się kolumną w gazecie ma za zadanie stworzyć teksty, które zaciekawią czytelników. Mogą one mieć typowo informacyjny charakter. Mogą także być publicystyką. Copywriter ma pisać treści, które mają być przede wszystkim skuteczne. Tutaj nie chodzi o sam styl czy samą informację. Chodzi o to, aby wypromować konkretną markę albo sprzedać określony produkt. Trzeba przekonać odbiorców takiej treści do tego, że w określonej chwili potrzebują produktów akurat tej konkretnej, czyli właśnie reklamowanej firmy. W przypadku copywritera liczy się więc nie tyle sam tekst, co raczej efekt, który za pomocą słów można osiągnąć. Redaktor, zajmujący się przykładowo kolumną z reportażami, ma wzbudzić emocje w czytelnikach. Copywriter również ma wzbudzić emocje. Jednak ma je wzbudzić po to, aby móc coś sprzedać. Wśród specjalistów można odnaleźć przekonanie, że copywriter ma pretendować nie do miana artysty słowa, ale rzemieślnika, dla którego słowo pisane jest środkiem do osiągnięcia celu.

Recommended Posts